تفاوت بلیط‌های اکونومی و کلاس تجاری در سفرهای هوایی 

  تفاوت بلیط‌های اکونومی و کلاس تجاری در سفرهای هوایی در هنگام برنامه‌ریزی یک سفر هوایی، یکی از انتخاب‌های مهمی که با آن روبرو می‌شوید، انتخاب نوع بلیط هواپیما تبریز مشهد است بلیط‌های هواپیما به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند